Αεροσυμπιεστές Speck Hellas - Χατζηγεωργόπουλος στην Καλλιθέα

 

 
 
 
Αεροσπυμπιεστές
 
 
 
Αεροσυμπιεστές
 
 
 
Αεροσυμπιεστές
 
 
 
 
 
 
Αεροσυμπιεστές εμβολοφόροι, αερόψυκτοι, μεσαίων και υψηλών πιέσεων BECKER (Γερμανίας) συνδεδεμένοι άμεσα με ηλεκτροκινητήρα.

Βαθμίδες 1-4
Παροχή έως 9000 lt/min ή 540 m3/h
Πίεση λειτουργίας έως 40 bar των μεσαίων πιέσεων και 400 bar των υψηλών πιέσεων.
 
 
 
 
 
Αεροσυμπιεστές χαμηλών πιέσεων με ρότορα με πτερύγια ελαιολίπαντοι BECKER, CVS με ελεύθερο άξονα ή συνδεδεμένοι με διαφόρων ειδών κινητήρες.

Παροχή έως 2200 m3/h
Πίεση λειτουργίας έως 2,5 bar
 
 
 
 
 
 
 
Αεροσυμπιεστές χαμηλών πιέσεων με ρότορα με πτερύγια με μη λιπαινόμενο ρότορα ή ξηρού τύπου BECKER, CVS με ελεύθερο άξονα ή συνδεδεμένοι με διαφόρων ειδών κινητήρες.

Παροχή έως 700 m3/h
Πίεση λειτουργίας έως 2,5 bar
 
 
 
 
 
Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές χαμηλών πιέσεων BECKER, CVS με ελεύθερο άξονα ή συνδεδεμένοι με διαφόρων ειδών κινητήρες.

Παροχή 1650 m3/h
Πίεση λειτουργίας έως 2,5 bar