Τεχνική Αντλιών & Αεροσυμπιεστών Speck Hellas Χατζηγεωργόπουλος στην Καλλιθέα

 

 
 
Η τεχνική εταιρεία αντλιών Speck Hellas με έδρα τη Καλλιθέα προσφέρει:
 
 
 
 
 
 
Αντλίες φυγοκεντρικές οριζόντιες, μονοβάθμιες απλής αναρρόφησης
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες φυγοκεντρικές πολυβάθμιες απλής αναρρόφησης
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες Αυτόματης αναρρόφησης
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες υψηλών θερμοκρασιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Μικρές αντλίες
 
 
 
 
 
 
 
 
Μικρές αντλίες υψηλών θερμοκρασιών
 
 
 
 
 
 
 
 
Φυγοκεντρικές αντλίες αυτόματης αναρρόφησης
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες εμβαπτιζόμενες
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες έκκεντρου κοχλία
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες εμβολοφόρες
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες έκκεντρου κοχλία
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες και συσκευές για πισίνες
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες ακάθαρτων λυμάτων
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες γεωτρήσεων
 
 
 
 
 
 
 
 
Γραζανωτές αντλίες
 
 
 
 
 
 
 
 
Αντλίες κενού