Αντλίες Έκκεντρου Κοχλία Speck Hellas - Χατζηγεωργόπουλος στην Καλλιθέα

 

 
 
Αντλίες έκκεντρου κοχλία οριζόντιες ή κατακόρυφες P.F. JOHSTADT (Γερμανίας) συνδεδεμένες άμεσα ή μέσω ελαστικού συνδέσμου με τριφασικό ή μονοφιασικό ηλεκτρομειωτήρα.
 
 
Αντλίες Έκκεντρου Κοχλία
 
 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 

 
Μέγιστη παροχή m³/h 170
Μέγιστο μανομετρικό ύψος m 27
Μέγιστη θερμοκρασία ρευστών °C 60
Παροχή με στεραιά μέγ. διαμέτρου m m 80
 
Χρησιμότητα
 

 
Άντληση καθαρών και ακάθαρτων νερών
Άντληση λυμάτων
Άντληση καυσίμων, οξέων κλπ
 
 
 
 
 
Υλικά κατασκευής:
 

 
Περίβλημα από κράμα αλουμινίου ανθεκτικό και στο θαλασσινό νερό ή χυτοσίδερο ή ανοξείδωτο, φτερωτή από χυτοσίδερο ή ατσάλι ή ανοξείδωτο , άξονας ανοξείδωτος.
 
Διερχόμενα ρευστά:
 

 
Ανάλογα με τα υλικά κατασκευής.