Αντλίες Εμβαπτιζόμενες Speck Hellas - Χατζηγεωργόπουλος στην Καλλιθέα

 

 
 
Αντλίες εμβαπτιζόμενες, φυγοκεντρικές μονοβάθμιες MAST PUMPEN και WAKER - Jochen Kretschmer για κατακόρυφη ή οριζόντια τοποθέτηση με μονοφασικό ή τριφασικό ηλεκτροκινητήρα και με αντιεκρηκτικό ηλεκτροκινήτηρα.
 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 

 
Μέγιστη παροχή m³/h 170
Μέγιστο μανομετρικό ύψος m 27
Μέγιστη θερμοκρασία ρευστών °C 60
Παροχή με στεραιά μέγ. διαμέτρου m m 80
 
Χρησιμότητα
 
 

 
 
Άντληση καθαρών και ακάθαρτων νερών
Άντληση λυμάτων
Άντληση καυσίμων, οξέων κλπ
 
 
Υλικά κατασκευής:
 

 
Περίβλημα από κράμα αλουμινίου ανθεκτικό και στο θαλασσινό νερό ή χυτοσίδερο ή ανοξείδωτο, φτερωτή από χυτοσίδερο ή ατσάλι ή ανοξείδωτο , άξονας ανοξείδωτος.
 
Διερχόμενα ρευστά:
 

 
Ανάλογα με τα υλικά κατασκευής.