Αντλίες Γεωτρήσεων Speck Hellas - Χατζηγεωργόπουλος στην Καλλιθέα

 

 
 
Αντλίες γεωτρήσεων πολυβάθμιες για κατακόρυφη ή οριζόντια τοποθέτηση SPECK PUMPEN με μονοφασικό ή τριφασικό ηλεκτροκινητήρα.
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 

 
Μέγιστη παροχή m³/h 80
Μέγιστο μανομετρικό ύψος m 450
Θερμοκρασία υγρού °C 0 έως 60
 
 
Υλικά κατασκευής:
 

 
Ανοξείδωτη λαμαρίνα AISI 304 ή AISI 316.