Αντλίες Κενού Speck Hellas - Χατζηγεωργόπουλος στην Καλλιθέα

 

 
 
 
 
Αντλίες κενού υγρού δακτυλίου SPECK-Pumpen και CVS με ελέυθερο άξονα για σύνδεση με διαφόρων ειδών κινητήρες και με ενσωματωμένο τριφασικό ή μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα.)

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Παροχή m³/h έως 3800
Ελάχιστη πίεση αναρρόφησης bar (α) 33 ή 96,7% κενό με injector έως 5 mbar (α) ή 99,5% κενό.
 
 
 
 
 
Αντλίες με ρότορα με πτερύγια BECKER ΚΑΙ CVS με λίπανση και χωρίς λίπανση του ρότορα, αερόψυκτες και υδρόψυκτες με ελέυθερο άξονα για σύνδεση με διαφόρων ειδών κινητήρες και με ενσωματωμένο τριφασικό ή μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Παροχή m³/h έως 2400
Ελάχιστη πίεση αναρρόφησης bar (α) 0.5 ή 99,5% κενό.