Γραναζωτές Αντλίες Speck Hellas - Χατζηγεωργόπουλος στην Καλλιθέα

 

 
 
Αντλίες γραναζωτές RICKMEIER με ελεύθερο άξονα για σύνδεση ή συνδεδεμένες με ηλεκτροκινητήρα.
 
 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 

 
Μέγιστη παροχή m³/h 150
Μέγιστη πίεση λειτουργίας έως 25 bar
 
Χρησιμότητα
 
 

 
 
Παροχή διαφόρων λιπαντικών λαδιών, υγρών με λιπαντική ικανότητα, diesel και άλλων υγρών καυσίμων.